Enlucite masilla E-11

Para renovación de paredes interiores.